Arhiva digitală a UAR
Proiect cultural
finanțat de Ministerul Culturii

Arhiva de fotografii și diapozitive a UAR